Zadaszenie tarasu na Brochowie

Zadaszenie KVH+ poliwęglan, lakierobejca Altaz, drewniane żaluzje ze świerka skandynawskiego.

Powrót