Taras z deski kompozytowej w Polakowicach

Użyto deski kompozytowej Timberness Prime, taras wraz z podkonstrukcją, stopnie schodowe, łuk