Taras wraz z zadaszeniem – Milicz

Taras z modrzewia syberyjskiego, zadaszenie z drewna konstrukcyjnego KVH+ poliweglan, opierzenia, olej oraz lazura Remmers