Taras w Suchym Dworze

Taras drewniany z modrzewia europejskiego, zabezpieczenie środkami Altax, podkonstrukcja drewniana