Taras w Siechnicach

Taras drewniany z modrzewia europejskiego, podjazd na wózek inwalidzki, zabezpieczenie środkami Altax

Powrót