Preparat owadobójczy do drewna Hylotox Q

 • dzięki maksymalnej penetracji preparat wnika głęboko w drewno, dociera do żerujących owadów i zabija je,
 • Hylotox Q ma dwie funkcje - zabija owady i trwale zabezpiecza przed nimi drewno,
 • środek jest skuteczny w walce ze szkodnikami takimi jak: kołatek (anobium sp), spuszczel (hylotrupes bajulus), borodziej (ergates faber), trzpiennik (sirex sp), miazgowiec (lyctus sp) i in.
 • jest silną trucizną dla larw owadów
 • efekt biobójczy uzyskuje się w okresie od 1 do 14 dni od zastosowania. Zależy to przede wszystkim od głębokości żerowania owadów oraz chłonności drewna,
 • posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym.

Preparat grzybobójczy Boramon - Zwalcza grzyby pleśniowe i domowe

 • zwalcza grzyby pleśniowe i domowe oraz uodparnia na ich działanie,
 • dzięki zawartości substancji czynnej (biocydu) preparat charakteryzuje się bardzo wysoka skutecznością,
 • nie zawiera chloru oraz metali ciężkich,
 • nie wykazuje emisji do atmosfery,
 • zabezpiecza drewno przed grzybami i owadami,
 • posiada ważne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i  biobójczym  nr 0778/04.

Impregnat gruntujący do drewna Penetrin

 • impregnat zabezpiecza drewno przed: grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi, sinizną oraz owadamiżerującymi w drewnie,
 • jest wysoce skuteczny dzięki temu, że maksymalnie penetruje drewno,
 • preparat jest bezbarwny, nie tworzy powłoki,
 • aby skutecznie i trwale zabezpieczyć drewno wystarczy 1-krotne smarowanie pędzlem,
 • idealny do stosowania pod: lakierobejce, oleje, lakiery, lazury, emalie itp.
 • schniecie: tylko 6 h,
 • szybkie schnięcia i 1 warstwa znacznie skracają czas pracy.

Impregnat do drewna konstrukcyjnego Boramon C30

 • impregnat zapewnia pełna ochronę, zabezpieczając drewno przed: grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi oraz owadami żerującymi w drewnie,
 • zwalcza także grzyby pleśniowe i domowe na drewnie już zarażonym,
 • impregnatem można zabezpieczyć także drewno o podwyższonej wilgotności,
 • nie działa szkodliwie na blachę ocynkowaną i powlekaną – jego korozyjność przed wyschnięciem porównywalna jest do korozyjności wody, a po wyschnięciu nie jest korozyjny,
 • jest niewymywalny – trwale wiąże się z drewnem po ok. 2 dniach od momentu impregnacji,
 • preparat jest koncentratem do rozcieńczenia czystą wodą,
 • występuje w wersji bezbarwnej oraz z zielonym barwnikiem kontrolnym,
 • wersja bezbarwna może być stosowana, jako grunt biochronny pod: lakierobejce, oleje, lakiery, farby, impregnaty ochronno-dekoracyjne itp.
 • posiada ważne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym nr: 0779/04.

 

 

 

 

Health nutrition is an significant part of leading a wholesome lifestyle. How can drugs help us? Let's find answers to your most important questions about online pharmacy. Very popular medications that fights bacteria. Such medicaments does not treat several contagion such as the common cold. Cialis is a pop generic used to treat erectile dysfunction. A lot of heartiness care providers think about click here. Most likely either man has heard at least some about . Several websites describe it as . At times people need medications to resolve sexual heartiness problem. Depression can dampen your interest in sex and can lead to erectile disfunction. Depression affects all sides of existence including sex drive. Along with their helpful effects, most medicines, still, have dangerous side effects although mostly not everyone experiences them. You should not take any remedy if you are allergic to it's ingredients. If you fear that you might have taken an overdose of this preparation, go to the accident department of your local hospital at once.

Produkty